Ekološke inovacije i samogrejna ekološka kuća

Sadržaj

Vi ste posetilac broj:Free counter and web stats
od 03. oktobra 2005.

Datum i vreme


centralno evropsko vreme - CET
(GMT +01h)


webMaster
za rezolucije 1024x768 i više

______________

Copyright © 2005-2014.
Veljko Milković

Sva prava zadržana.Copyright © VEMIRC 2009-2014.
Istraživačko-razvojni centar
Veljko Milković
Sva prava zadržana.

ŠUME ZA PROIZVODNJU HRANE - ZAMENA ZA NJIVE

 

 

Predlaže se povratak ranijeg načina ishrane ljudi i domaćih životinja - sa znatno više plodova rodnog drveća koje se jednom posadi, a dugoročno rađa (pitomi kesten, orah, leska, badem, kajsija, hrast...), uz to i sve drugo drveće sa skromnim prohtevima koje daje zdrave plodove. Ovakvim postupkom bi se donekle povratile nekadašnje šume koje su se nemilice krčile, na stetu životne sredine.

 

  Drveće sa jestivim plodovima se može masovno saditi na mestima nepodesnim za poljoprivrednu mehanizaciju (obala reka, ostrva, brdovita kamena područja, gradski park itd.). Obzirom da uz šume i njive bolje rađaju, pravi je razlog da se oranice ograde rodnim drvećem kao zaštitnim pojasom od erozije. Pitomi kesten daje i do 200 kilograma plodova po stablu godišnje, a njegov životni vek iznosi preko 500 godina. Stablo oraha za života daje 4000 kilograma plodova - sa 1200 kilograma masti i 200 kilogama proteina, sto sa jednake površine ne daje ni jedna kulturna biljka, ali slične prinose ostvaruje leska i neke vrste hrasta.


 

Intezivna proizvodnja hrane

 

  Prostor izmedu rodnog drveća omogućuje intezivan uzgoj povrća u plastenicima sa reflektujućim površinama (sjajna folija ili premaz), što doprinosi bržem rastu i sazrevanju plodova. Leja u plasteniku može biti izdignuta sa odgovarajućom podlogom (Slika 1.)

  

 

 

Slika 1. Plastenik sa reflektujućim površinama između drveća, od polovine jeseni pa do polovine proleća, omogućuju intezivnu proizvodnju povrća: 1 - reflektujuća folija, 2 - direktno zračenje Sunca, 3 - reflektovano zračenje, 4 - reflektujuća površina smanjuje isijavanje toplote i svetla iz plastenika, 5 - izdignuta leja sa podlogom

 

 

   Napomena: Plodovi drveća su uglavnom nedovoljno zastupljeni u ishrani, međutim ne treba ni preterivati, posebno sa visokokaloričnim jezgrima - orah, lešnik, badem... (najviše do 10 u toku dana).

 

 

Više informacija o ovome možete naći u publikaciji "Šume za proizvodnju hrane". Takođe sve informacije o projektu Šume za proizvodnju hrane - zamena za njive mogu se dobiti kontaktirajući autora Veljka Milkovića koji je spreman i otvoren za svaki oblik saradnje sa svim potencijalnim strateškim partnerima jer je do sada pokazana velika zainteresovanost za dalju primenu ovog projekta.