Ekološke inovacije i samogrejna ekološka kuća

Sadržaj

Vi ste posetilac broj:Free counter and web stats
od 03. oktobra 2005.

Datum i vreme


centralno evropsko vreme - CET
(GMT +01h)


webMaster
za rezolucije 1024x768 i više

______________

Copyright © 2005-2014.
Veljko Milković

Sva prava zadržana.Copyright © VEMIRC 2009-2014.
Istraživačko-razvojni centar
Veljko Milković
Sva prava zadržana.

RUČNA PUMPA ZA VODU S KLATNOM

Patent - YU 49002 B - P-577/99

 

 

VIŠESATNO ISPUMPAVANJE VODE MALIM PRSTOM


VELIKA EFIKASNOST
SA STANOVIŠTA

ULOŽENE POKRETAČKE SNAGE

DO 1200 LITARA VODE NA ČAS BEZ ZAMORA

 

Slika 1. Javna prezentacija na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2003. godine - ručna pumpa za vodu s klatnom dobitnik zlatne medalje 2002. godine
* pogledajte video snimak pumpe - kliknite ovde

 

Nova i tehnički originalna ideja - ručna pumpa za vodu s klatnom - predstavlja bitno olakšanje rada, jer je za pumpanje vode sada dovoljno samo povremeno i to s malim prstom održavati klatno, kao pokretački mehanizam, u oscilaciji nego neprestano velikim zamasima ruke pumpati . Korišćenje minimuma ljudske snage u odnosu na dosadašnje klasične ručne pumpe za vodu omogućuje efiksanu primenu u navodnjavanju manjih parcela, bunarskom vodosnabdevanju i gasenju lokalnih požara, od strane čak i starih i nejakih ljudi kao i male dece, sto je pokazala i velika zainteresovanost budućih korisnika tokom javnih prezentovanja.

 

Ručna pumpa za vodu s klatnom predstavlja realizaciju novog, orginalnog i na prvi pogled neverovatnog, ali ipak veoma jednostavnog rešenja ispumpavanja vode. Stvorilo se bitno olakšanje rada jer omogućeno lakše, dugotrajnije i nenaporno korišćenje ručnih pumpi za vodu pri čemu je uložena energija za pokretanje procesa pumpanja, u vidu povremenog zanjihivanja klatna rukom, mnogo manja nego kod klasičnih ručnih pumpi.

 

Ručna pumpa za vodu sa klatnom za izvlačenje vode iz bunara ili rezervoara, sastavljena od cilindra (1) sa klipom (2), sistema poluga (3), klackalice (4), klatna (5), rezervoara (6) i izlazne cevi za vodu (7).

Da bi se pokrenulo isticanje vode iz pumpe potrebno je izvesti klatno iz ravnotežnog položaja nakon čega se, po osnovu gravitacionog potencijala, uspostavlja oscilatorno kretanje klipa i kao rezultat dobija kontinualni mlaz vode na izlaznoj cevi pumpe. Na klatno treba samo povremeno delovati rukom, zbog otpora trenja, a u cilju održavanja amplitude klacenja, odnosno kontinualne jačine mlaza vode.

Pumpa funkcioniše pri svim veličinama klatna, ali prvenstveno pri amplitudi od 90 °.

 

Prednosti ovog pronalaska u odnosu na postojeća rešenja ručnih pumpi su: manja ručna sila za pokretanje pumpe, manja potrošnja vode, kao i to što se za prihvat vode mogu koristiti obe ruke.

 

Pronalazak je primenljiv i na drugim uređajima kod kojih se preko polužnih mehanizama ručni rad prenosi do izvršnih organa, kao na primer ručne prese i slično.

 

 

Slika 2. Bočni pogled na pumpu i prikaz položaja klipa, poluge
i klatna pri radu pumpe

 

 


Na ovaj način može se ispumpati do 1200 litara vode na čas, bez velikog zamora i nakon toga opet nastaviti s pumpanjem, što znači i da su obe ruke slobodne za prihvat vode i da je mogu koristiti čak stari i nejaki ljudi kao i mala deca jer održavanje klatna u oscilaciji ne zahteva nikakvu prethodnu i posebnu obuku niti veliku spretnost.

 

Dok je kod klasičnih ručnih pumpi potrebno uložiti dosta ljudske snage i običan prosečan čovek može bez velikog napora tek par minuta da neprestano pumpa i to s velikim zamasi ruke, ručna pumpa za vodu s klatnom zahteva tek minimum uloga enerije jer je za pumpanje vode dovoljno samo zanjihati klatno i nakon toga povremeno održavati klatno u oscilaciji i to čak s malim prstom, neprekidno više sati i bez napora.

 

 

 

 

 

 Ručna pumpa za vodu sa klatnom

- novi dizajn -

 Ručna pumpa za vodu sa klatnom

replika Miroslava Zupkova (avgust 2004. Novi Sad, Srbija)

*vodena cev je položena u zemlju na 12 metara, ali zbog hidrostatičkog pritiska nivo vode je između 5 i 3 metra
zavisno od podzemnih voda, atmosferskih padavina itd. Kapacitet od 1200 litara na čas je izračunat pumpanjem
kofe od 20 litara za jedan minut - 20 l/min. x 60 minuta = 1200 litara/čas - Miroslav Zupkov i Miroslav Rodić, avgust 2004.


 

 


Laboratorijska pumpa za vodu sa klatnom


 

Detalji o ručnoj pumpi za vodu s klatnom i ostale informacije mogu se dobiti kontaktirajući autora Veljka Milkovića koji je spreman i otvoren za svaki oblik saradnje sa svim potencijalnim strateškim partnerima i kupcima za proizvodnju i primenu, jer je do sada pokazana velika zainteresovanost za primenu ručne pumpe za vodu s klatnom kako na domaćem tako i na stranom tržistu kao i mogućnost za dalji razvoj ovog proizvoda.

 

 


U toku su pripreme za proizvodnju pumpi za vodu s klatnom u Novom Sadu, Srbija: sve informacije oko kupovine pumpi možete dobiti od proizvođača PC Panex d.o.o. Novi Sad: e-mail: pcpanex@gmail.com tel: 021/6410-157

 

 


Prototip ultraefikasne pumpe za vodu s klatnom napravljen 2012. godine u Novom Sadu
uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i
Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine


Tehnički crteži i mere ručne pumpe za vodu s klatnom (gruba verzija)