Ekološke inovacije i samogrejna ekološka kuća

Sadržaj

Vi ste posetilac broj:Free counter and web stats
od 03. oktobra 2005.

Datum i vreme


centralno evropsko vreme - CET
(GMT +01h)


webMaster
za rezolucije 1024x768 i više

______________

Copyright © 2005-2014.
Veljko Milković

Sva prava zadržana.Copyright © VEMIRC 2009-2014.
Istraživačko-razvojni centar
Veljko Milković
Sva prava zadržana.

PROTOTIPI I MODELI (Foto & Video)

 

 

LABORATORIJA ZA ISTRAŽIVANJE

DVOSTEPENIH MEHANIČKIH OSCILACIJA


 

 FOTOGRAFIJE + titl na engleskom iz videa*
(kliknite na linkove):


*VIDEO:

Ovde možete pogeldati video prezentaciju (36 minuta) istraživanja dvostepenih mehaničkih oscilacija sa prikazom novih mehaničkih efekata, eksperimenata, prototipa, modela, merenja... i predstavljanje novog izvora energije na bazi inercijalnih sila i gravitacionog potencijala (kliknite na link):ili možete preuzeti neke delove video prezentacije - video snimke prototipa i modela (kliknite na linkove):

(video snimci su u Windows media video (wmv) formatu)

**NOVO

UNIVERZALNI DVOSTEPENI OSCILATOR

preuzmite demo video snimke
univerzalnog dvostepenog oscilatora
(nemontiran snimak - samo prikaz rada i efikasnosti)

a) univerzalni dvostepeni oscilator kao mehanički čekić
(težina čekića oko 25 kg) - 0:48 sek. - 3 MB

b) univerzalni dvostepeni oscilator kao električni generator
(devet malih generatora - dinamo lampi kao izlazni rad) - 0:46 sek. - 6.5 MB

(video snimci su u Windows media video (wmv) formatu)

 


Sistem klatno-poluga različit od prostih mašina bolji od sistema prenosa
 UREĐAJ ZA ISPITIVANJE JEDNOSTEPENIH I DVOSTEPENIH OSCILACIJA

 

Sa jedne strane imamo konzolu, koja je naravno podesiva i fizičko klatno, koje osciluje, te zbog malog otpora, javlja se oko stotinu oscilacija dok se klatno potpuno ne umiri.

Sa suprotne strane imamo mogućnost podešavanja elastične žice koja takođe ima nekih stotine oscilacija dok se potpuno ne umiri. Da bi se to bolje možda videlo, moguće je staviti neki lagan predmet zanemarljive mase, tako da se može videti koliko te oscilacije dugo traju.

Fizičko klatno prouzrokuje oscilaciju elastične žice. Međutim, imamo jednu neobičnu pojavu, a to je, treba obratiti pažnju na nju, ako to uradimo suprotno, ukoliko žica počne da osciluje, klatno neće ući u uobičajenu oscilaciju.

To je takođe jedna neobična pojava koja se kod prenosa snage putem zupčanika, lanaca ili kaiševa uopšte ne javlja.

 

 

RUČNA PUMPA ZA VODU SA KLATNOM

 

Osnovna ideja je potekla od toga što za oscilaciju klatna treba veoma mala energija pri održavanju i kada se na to nadoveže i dvostruki oscilator, to bi bila dvokraka poluga.

S jedne strane, pumpa vezana za dvokraku polugu ili klackalicu, a sa suprotne strane, na slobodnoj strani, klatno koje pri oscilaciji daje olakšan rad, odnosno, sa neznatnom energijom koja je potrebna za održavanje klatna, vrsi se pumpanje vode koje iziskuje, inaše znatan napor i dovoljno je samo povremneo klatno održavati u oscilaciji, sto je daleko lakše nego neprestano pumpati vodu putem pokretanja ručice.

 

 

 

 

MEHANICKI ČEKIĆ SA KLATNOM

 

Na kraćem kraku poluge, što je jako bitno, nakazi se fizičko klatno, čija oscilacija prozrokuje oscilaciju dvokrake poluge. Za rad je potrebna veoma mala energija. Isto to, kada bi želeli raditi čekićem, ili recimo u slučaju avana, trebali bi neprestano ulagati energiju, da bi se vršio mehanički rad.

Međutim, ovde je dovoljno samo povremeno, sa vrlo malo energije, održavati oscilaciju. Znači, jedan sasvim lagani rad povremeno, za razliku od postojećih uređaja, gde bi morali neprestano ulagati snagu, ne bi li vršili radnju.

 

 

Odstupanja od sadašnjih pojava

 

Ukoliko radi klatno, kad kocimo dvokraku polugu, tada klatno jednako ide kao da, kao da i ne kocimo. I dalje, kada pustimo dvokraku polugu, dalje sve radi kao da nikakvog kočenja nije bilo.

 

Za razliku od prenosa snage zupčanicima, gde, ukoliko kočimo izlaz, to trpi i ulaz. Znači, nešto što se ponaša sasvim drugačije.

 

Možemo isto videti, pošto čekić udara u tvrdu podlogu, da ukoliko se stavi nešto mekano ispod čekića, da tada neće doći do nekog bitno drugačijeg rada. Jer, klatno radi kao da i ne vrši rad, odnosno, prilikom potrošnje.

 

Snaga uređaja

 

Zanimljiv efekat je snaga uređaja. Tako da možemo videti, i svako to proveriti, koliku ima snagu, tako sto možemo dati da se uhvati za prednost duži krak poluge i malo da se podigne od podloge.

A sa suprotne strane, samo malim prstom se deluje. Međutim, nema šanse da zaustavi i neko ko je veoma snažan.

Inače, sa suprotne strane se samo povremeno održava klatno u oscilaciji. Međutim, dvokraka poluga ne može da se zaustavi, pošto su se na suprotnoj strani idealno potrefile centrifugalna i gravitaciona sila, kada kulminira jedna, kulminira i druga. Tako da je nemoguće zaustaviti dvokraku polugu, iako se koristi duži krak.

 

 

Promene kod ulaza i izlaza

 

Koristeći dve jednake dinamo lampe, može se videti promena koja je kod ulaza i kod izlaza na dvostepenom oscilatoru i tako da se stavi ispod čekića jedna lampa, a drugom lampom održavamo oscilaciju klatna.

Vidi se drastična razlika, jer se samo povremeno održava oscilacija klatna, ne mora se, znači, stalno. Međutim, sa druge strane se događaju znatne promene.

 

Na ulaznom delu, odnosno na primarnom delu, promene su gotovo bez indikacija, ne može se primetiti jer pipak od dinamo lampe se ne pomeri ili se pomeri što oko ne može da registruje. Odnosno, to deluje na dodir na klatno i traje možda samo oko jedne desetine sekunde, a sa suprotne strane su sve vreme promene.

 

 

LABORATORIJSKA PUMPA SA KLATNOM

 

Sa jedne strane je klatno, to je fizičko klatno koje se veoma lako održava u oscilaciji i imamo dvokraku polugu.

 

Znači, na kraćem kraku se ne koristi uobičajeni efekat proste mašine, nego je mehanički rad na težem kraku, odnosno, na dužem kraku. Znači, ne koristi se nikakva prednost poluge, nego upravo imamo kontrapolugu, odnosno, na kraćem kraku je klatno.

Klatno prilikom oscilacije se veoma lako zadržava, bez nekog većeg napora, međutim kod poluge to je daleko teže uraditi, odnosno, i nemoguće.

Očigledna prednost putem dvostepenih oscilacija se može videti tako što je na izlaznoj strani načinjen maksimalni napor, odnosno imamo suženje toka, suženje protoka da bi bio napor što veći prilikom pumpanja u oba slučaja. Znači, prilikom jednostepene i dvostepene oscilacije, tako da se može videti koliko je teško pumpati vodu ili neku tečnost.

 

 

 

 

 

 

 

Oscilacija klatna prouzrokuje oscilaciju dvokrake poluge i ukoliko se posmatra samo oscilacija bez klatna koje ide samo gore dole, oscilacija traje veoma dugo. Međutim, kada se uključi mehanički rad, tada, ukoliko se pritisne opruga, znači, da bi trebalo da dođe do oscilacije poluge, ali za veoma kratko vreme se potrošila energija iz opruge, odnosno, prenela se u mehanički rad. Znači, imamo drastičnu amortizaciju usled mehaničkog rada.

 

To se može isto probati ukoliko se klatno izvede iz ravnotežnog položaja, da li će doći do drastičnog kočenja usled mehaničkog rada. Uopšte se ne događa drastična amortizacija, iako se vrši mehanički rad. Imamo jedan znatan otpor koji vrši pumpa i suženi tok koji daje dodatni otpor, a ne dolazi do drastičnog smanjenja energije klatna iako se vrši rad.

Znači imamo jedan donekle poseban referentni sistem, koji je nezavisan od izvršenog mehaničkog rada.

Inače, ukoliko bi ovo klatno se drastično brzo zaustavljalo, odnosno izražena amortizacija ukoliko bi došla, tada bi bio slučaj kao i u prethodnom eksperimentu. Međutim, do toga stvarno ne dolazi, ma koliko kočili izlazni deo.

 

 

BRZI MODEL SA EKSCENTRIČNIM ROTOROM

 

 

Analogija instrumenta je takođe prisutna i kod brzog modela, koji ima do 12 000 ciklusa u minuti, zavisno od izdrživosti materijala. Sa jedne strane je dvokraka poluga, ili klackalica, na oprugi. A sa suprotne strane je ekscentrični rotor i modelarska bušilica koja ima do 12 000 obrtaja u minuti.

Prilikom rotacije ekscentričnog rotora, dolazi do oscilacije klatna, odnosno do oscilacije dvokrake poluge, koja je od laganog materijala. I prilikom kočenja motora dolazi do pada napona, do povećane potrošnje struje.

Međutim, ukoliko se koči dvokraka poluga, tada se to uopšte ne događa, što je dosta neobično u odnosu na prenos snage kod, recimo transmisija.

Kada bi opteretili jedan zupčanik, tada bi i drugi bio preopterećen, ili suprotno. Međutim, kod dvostepenih prenosa snage, na bazi ovakvih oscilacija, do toga uopšte ne dolazi. Znači, imamo odstupanja od dosadašnjih postulata.

 

 

 

 

 

UNIVERZALNI DVOSTEPNI OSCILATOR