Ekološke inovacije i samogrejna ekološka kuća

Sadržaj

Vi ste posetilac broj:Free counter and web stats
od 03. oktobra 2005.

Datum i vreme


centralno evropsko vreme - CET
(GMT +01h)


webMaster
za rezolucije 1024x768 i više

______________

Copyright © 2005-2014.
Veljko Milković

Sva prava zadržana.Copyright © VEMIRC 2009-2014.
Istraživačko-razvojni centar
Veljko Milković
Sva prava zadržana.

MOGUĆNOSTI PRAKTIČNE PRIMENE

 

Novi izvor energije
na bazi inercijalnih sila i gravitacionog potencijala
 

s    Opisani impulsni karakter mašine (dvokrake poluge sa klatnom) omogućava njenu upotrebu kao prese, vodene pumpe, kompresora, drobilice, elektrogeneratora, mini elektrane i slično. Za praktičnu upotrebu ovakve mašine važno je da se fizičko klatno prepozna kao primarni, a teg na polugi kao sekundarni oscilator. Ovaj redosled sugeriše mogućnost pokretanje mašine (fizičkog klatna) i neposrednim korišćenjem ljudske energije, kao i određenim automatskim pogonskim uređajem. Anatomska građa čoveka je vrlo pogodna za pokretanje fizičkog klatna, slično pokretanju ljuljaške. Održanje oscilovanja fizičkog klatna, neophodno zbog trenja i otpora vazduha, može da se izvodi neposredno, rukama ili nogama, ili posredstvom nekog pomoćnog uređaja. Svi drugi do sada poznati fizički poslovi koji podrazumevaju: podizanje, spuštanje, prenošenje, okretanje ručice nekog točka, guranje, vuču i drugo, zahtevaju daleko veći napor i veći utrošak ljudske energije za isti ili sličan energetski efekat. Čak i pokretanje, održavanje rada nekog izrazito masivnog fizičkog klatna više bi nalikovalo fizičkoj vežbi sa elementima lake gimnastike nego ozbiljnom i napornom fizičkom radu. Negativna strana ovakvog fizičkog angažovanja čoveka je vezanost za mašinu. Doduše, rad fizičkog klatna ne mora da se podstiče posle svake oscilacije. Dve, tri ili više oscilacija mogle bi i da se preskoče, ali ostaje činjenica da je u pitanju jedan monotoni posao.

s


Ipak, prednosti upotrebe ove mašine su višestruke:

a) njenom upotrebom smanjila bi se potreba za neobnovljivim izvorima energije u širokoj lepezi poslova za koje bi ova mašina mogla da se koristi, što je u skladu sa savremenom politikom remanufakture,

b) od svih postojećih mašina i uređaja koje fizički pokreće sam čovek, ovakva mašina može da proizvede najveći koristan rad u realnom vremenu (u slučaju manuelnog pokretanja klatna), s obzirom da je fizičko iscrpljivanje čoveka minimalno i

c) ovakva mašina bi mogla da se dogradi sa još jednim oscilatorom (trostepeni oscilator) tako da se mogućnost njene primene znatno proširi.Novi izvor energije

    S obzirom na sve pogodnosti koje ovakva mašina potencijalno pruža, otvara se mogućnost masovne proizvodnje energije. To bi praktično bile manje ili veće fabrike energije koje bi radile na principu pretvaranja ljudske energije u koristan rad (u slučaju manuelnog pokretanja klatna). U slučaju tehničke verifikacije ove ideje moglo bi da se reši pitanje zapošljavanja i socijalnog zbrinjavanja velikog broja ljudi. Takođe, sa par sati fizičke vežbe dnevno ili nedeljno, ljudi bi mogli da dođu do dopunskih prihoda. Za realizaciju ove ideje neophodna su dalja tehnička i ekonomska istraživanja.Ova mogućnost ostaje i u uslovima široke primene perpetuum mobile-a, isto kao što danas poznate proste mašine imaju primenu u raznim oblastima tehnike, uprkos tome što postoje mnogo efikasnije mašine za isti posao.
Neverovatno zvuči činjenica da ovako jednostavna, a izuzetno korisna mašina, nigde još u svetu, koliko nam je poznato, nije primenjena.    Takođe i na osnovu izvršenih merenja, nedvosmisleno se pokazuje da dvostepene oscilacije po konstrukciji Veljka Milkovića mogu biti novi izvor energije na bazi inercijalnih sila i gravitacionog potencijala s obzirom da se kod istih ostvaruje značajan energetski suficit.

Primena u melioraciji

    Problem savremenog društva je u nedostatku energije, odnosno skupe energije, a sa druge strane, imamo velike potrebe za vodom. Ukoliko imamo jeftinu energiju, lako ćemo i sa vodom, odnosno, navodnjavanjem. Navodnjavanje iziskuje znatnu potrošnju energije.    A sa druge strane imamo višak ljudske energije, posebno je izražen kod nezaposlenih ljudi, kojih je sve više i za koje savremeno društvo baš i nema najbolje rešenje. Takođe imamo višak energije kod studenata, đaka, penzionera itd.Videli smo da pumpa sa klatnom na bazi dvostepenih oscilacija može da funkcioniše sa veoma malom potrošnjom energije, tako da svaki čovek u svojoj dokolici, uz minimalan napor, može da vrši navodnjavanje i tako dobije honorar, odnosno platu i zaradu.


    Tako bi se smanjila destrukcija kod nezaposlenih ljudi, kod kojih je inače veliki problem. Nije dovoljno dati samo socijalnu pomoć nezaposlenima, jer oni još uvek imaju višak energije, tako da je dobro da ljudi na pošten način zarađuju, čime bi se smanjio i kriminal, koji je dobrim delom uzročnik kod nezaposlenih ljudi koji lako padaju u destrukciju.

s